مهندسی آب و فاضلاب - 80
ساماندهی اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب
ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های صنعت آب و فاضلاب
طراحی شبکه های آبرسانی
شهری و روستایی
مطالعات منابع آب زیرزمینی
طراحی شبکه جمع آوری
فاضلاب و تصفیه خانه
مدیریت و جمع آوری
آب های سطحی
[شبکه جمع آوری فاضلاب شهر جدید پرند [استان تهران (GIS) ساماندهی اطلاعات مکانی و توصیفی و ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی - مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب تهران GIS و طراحی ابزارهای ArcGIS طراحی، نصب، راه اندازی و آموزش بسته نرم افزار فارسی ساز - در ستاد و مناطق شش گانه شرکت آب و فاضلاب استان تهران به مدت 70 ساعت GIS برگزاري دوره آموزش مقدماتی - برای کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران به مدت 10 ساعت GIS برگزاري دوره آموزش مقدماتی -
 ارزیابی اثرات زیست محیطی سامانه انتقال آب از غرب به تهران - [ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي آجرلو [استان آذربایجان غربی -
[ارزیابی اثرات زیست محیطی سد عالی محمود [استان لرستان -
[ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي دشت باروق [استان آذربایجان غربی -
[ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي دشت ساروق [استان آذربایجان غربی -
[ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهاي مخزني ايده ليك و لائين [استان خراسان رضوی -
[ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي خانم گلي [استان آذربایجان غربی -
[انجام مطالعات طرح انتقال و توزیع آب مسکن مهر شهر جدید هشتگرد [استان البرز - [انجام مطالعات طرح تأمین، انتقال و توزیع آب شهر گرمدره [استان البرز -
[بررسی منابع آب خام قابل دسترسی و تهیه طرح جامع شبکه توزیع و انتقال جهت آب خام مصرفی [منطقه 5 شهرداری تهران -
: طراحي شبكه آبرسانی [شهرك صنعتي قرچك – 900 هكتار [استان تهران - [شهرك صنعتي خرقان – 900 هكتار [استان مرکزی -
[شهرك صنعتي ساوجبلاغ – 800 هكتار [استان البرز -
[شهرك صنعتي خوسف بيرجند – 500 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[شهرك صنعتي شهر کرد ۲ – ۵۰۰ هكتار [استان چهارمحال و بختیاری -
[شهرك صنعتي زنجان ۴ – ۴۰۰ هكتار [استان زنجان -
[شهرك صنعتي محمود‌آباد – قم – 360 هكتار [استان قم -
[شهرك صنعتي دامغان فاز توسعه – 340 هكتار [استان سمنان -
[شهرك صنعتي سلفچگان – 235 هكتار [استان قم -
[شهرك صنعتي خرمدره – 225 هکتار [استان زنجان -
[شهرك صنعتي خوي فاز توسعه – 170 هكتار [استان آذربایجان غربی -
[شهرك صنعتي بيرجند فاز 4 – 137 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[شهرك صنعتي خصوصی مروارید – 100 هكتار [استان قزوین -
[شهرك صنعتي شماره 2 دورود – 70 هكتار [استان لرستان -
[ناحيه صنعتي گلستان – 36 هكتار [استان اصفهان -
[ناحيه صنعتي مود – بيرجند – 35 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[ناحيه صنعتي طارم – 30 هكتار [استان زنجان -
[ناحيه صنعتي سه‌قلعه – 30 هکتار [استان خراسان شمالی -
[ناحيه صنعتي اميرکبير کاشان – 18 هكتار [استان اصفهان -
[ناحيه صنعتي الموت – 10 هكتار [استان قزوین -
[تهیه ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرای بندهای زیرزمینی [آبخیزداری - وزارت جهاد کشاورزی -
[انجام مطالعات راه های شناسایی مهار پیشروی آب شور به سمت دشت کاشان [استان اصفهان -
[طراحي شبكه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب محمدشهر و مشکین دشت [استان البرز - : طراحي شبكه جمع آوری فاضلاب [شهرك صنعتي قرچك – 900 هكتار [استان تهران - [شهرك صنعتي خرقان – 900 هكتار [استان مرکزی -
[شهرك صنعتي ساوجبلاغ – 800 هكتار [استان البرز -
[شهرك صنعتي خوسف بيرجند – 500 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[شهرك صنعتي شهر کرد ۲ – ۵۰۰ هكتار [استان چهارمحال و بختیاری -
[شهرك صنعتي زنجان ۴ – ۴۰۰ هكتار [استان زنجان -
[شهرك صنعتي محمود‌آباد – قم – 360 هكتار [استان قم -
[شهرك صنعتي دامغان فاز توسعه – 340 هكتار [استان سمنان -
[شهرك صنعتي سلفچگان – 235 هكتار [استان قم -
[شهرك صنعتي خرمدره – 225 هکتار [استان زنجان -
[شهرك صنعتي خوي فاز توسعه – 170 هكتار [استان آذربایجان غربی -
[شهرك صنعتي بيرجند فاز 4 – 137 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[شهرك صنعتي خصوصی مروارید – 100 هكتار [استان قزوین -
[شهرك صنعتي شماره 2 دورود – 70 هكتار [استان لرستان -
[ناحيه صنعتي گلستان – 36 هكتار [استان اصفهان -
[ناحيه صنعتي مود – بيرجند – 35 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[ناحيه صنعتي طارم – 30 هكتار [استان زنجان -
[ناحيه صنعتي سه‌قلعه – 30 هکتار [استان خراسان شمالی -
[ناحيه صنعتي اميرکبير کاشان – 18 هكتار [استان اصفهان -
[ناحيه صنعتي الموت – 10 هكتار [استان قزوین -
[مطالعات پهنه بندی سیل تهران [مطالعات پشتیبان طرح جامع تهران -
[امکان سنجی تأمین آب از حوزه های آبخیز مشرف به عرصه کارخانه سیمان شرق [استان خراسان رضوی -
[طراحي فضاي سبز و شبکه جمع آوري آب هاي سطحي و كنترل سيلاب بالادست در محل كارخانه شركت سايپای خمين– 300 هکتار [استان مرکزی -
: طراحي شبكه جمع آوری آب های سطحی
[شهرك صنعتي قرچك – 900 هكتار [استان تهران - [شهرك صنعتي خرقان – 900 هكتار [استان مرکزی -
[شهرك صنعتي ساوجبلاغ – 800 هكتار [استان البرز -
[شهرك صنعتي خوسف بيرجند – 500 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[شهرك صنعتي شهر کرد ۲ – ۵۰۰ هكتار [استان چهارمحال و بختیاری -
[شهرك صنعتي زنجان ۴ – ۴۰۰ هكتار [استان زنجان -
[شهرك صنعتي محمود‌آباد – قم – 360 هكتار [استان قم -
[شهرك صنعتي دامغان فاز توسعه – 340 هكتار [استان سمنان -
[شهرك صنعتي سلفچگان – 235 هكتار [استان قم -
[شهرك صنعتي خرمدره – 225 هکتار [استان زنجان -
[شهرك صنعتي خوي فاز توسعه – 170 هكتار [استان آذربایجان غربی -
[شهرك صنعتي بيرجند فاز 4 – 137 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[شهرك صنعتي خصوصی مروارید – 100 هكتار [استان قزوین -
[شهرك صنعتي شماره 2 دورود – 70 هكتار [استان لرستان -
[ناحيه صنعتي گلستان – 36 هكتار [استان اصفهان -
[ناحيه صنعتي مود – بيرجند – 35 هكتار [استان خراسان جنوبی -
[ناحيه صنعتي طارم – 30 هكتار [استان زنجان -
[ناحيه صنعتي سه‌قلعه – 30 هکتار [استان خراسان شمالی -
[ناحيه صنعتي اميرکبير کاشان – 18 هكتار [استان اصفهان -
[ناحيه صنعتي الموت – 10 هكتار [استان قزوین -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است