مدیریت پسماند - 11 تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران -
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند استان البرز -
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند استان گلستان -
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند استان لرستان -
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند تبریز و شهرها و روستاهای اطراف -
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند منطقه شمال استان همدان -
تهیه طرح جامع مديريت پسماند منطقه جنوب استان همدان -
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بوشهر و شهرهای اطراف -
تهیه طرح تفصیلی مدیریت پسماند بوشهر – سایت دفن و فرآوری و ایستگاه انتقال -
تدوین طرح اجرایی و تحلیل فنی و اقتصادی راه اندازی کارخانه کمپوست شهر بوشهر -
[تهیه طرح مدیریت پسماند شهرک صنعتی خرقان – 900 هکتار [استان مرکزی -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است