آبخیزداری، کشاورزی و منابع طبیعی - 31 مدیریت طرح سه پروژه مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری در جنوب استان کرمان -
مطالعات جامع سیل خیزی استان هرمزگان -
[مطالعات پهنه بندی سیل تهران [مطالعات پشتیبان طرح جامع تهران - [تهیه ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرای بندهای زیرزمینی [آبخیزداری – وزارت جهاد کشاورزی -
تهیه و تدوین طرح کمربند حفاظتی اداره کل منابع طبیعی استان تهران -
تهیه طرح مرتعداری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان -
نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری استان سمنان - 1.360.000 هکتار -
[طرح استعدادیابی و تهیه نقشه های اجرایی کاربری اراضی ملی و دولتی - 75,000 هکتار [استان قم -
GIS تهیه طرح جامع مطالعاتي بهره برداري 230.000 هكتار از اراضي حاشيه كوير دامغان به کمک داده هاي ماهواره‌اي و -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه دشت پلنگ - 100.000 هکتار [استان بوشهر -
[بررسي منابع زيستي و طبيعي در سطح 50.000 هكتار اراضي دشت پلنگ [استان بوشهر -
تهیه طرح مدیریت مناطق بیابانی در استان سمنان - 10.000 هکتار -
تهیه طرح اجرایی کانون های بحرانی فرسایش بادی در استان سمنان - 3.000 هکتار -
[مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز برغان [استان البرز -
[مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز قمرود [زیرحوزه خدیجه خاتون -
[تهیه طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج براساس رویکرد معیشت پایدار [استان کرمان -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز گورباجا [استان هرمزگان -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز مزداران [استان تهران -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز قشلاق دایلر [استان البرز -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه آبخیز ایوان ونیت علیا [استان ایلام -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه آبخیز دهلران [استان ایلام -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه کنگان – بنک [استان بوشهر -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه باغان [استان بوشهر -
[مطالعات آبخیزداری زیرحوزه قاپی [استان خوزستان - تهیه طرح مدیریت جنگل های دست کاشت در تاغزارهای استان سمنان - 7.150 هکتار -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی پارک آبخیز چال نخجیر شهرستان دلیجان [استان مرکزی -
مکانیابی و تهیه طرح توجیه اقتصادی و فنی مجتمع های گلخانه ای سمنان، دامغان و شاهرود -
[مطالعات توجیهی و تفصیلی – اجرایی حوزه کاکی [استان بوشهر -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه های مولتان و سیرکان [استان سیستان و بلوچستان -
[مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری زیرحوزه لهران – اوچان و اسفاران [استان البرز -
[مطالعه هيدرولوژي و فيزيوگرافي حوزه شهر میر دهلران [استان ایلام -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است