استان آذربایجان غربی - 7  مطالعات طرح راهبردی – ساختاری (جامع) منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو - تهیه طرح ساماندهی محور قره خاچ منطقه آزاد ماکو با نگرش گردشگری -
طراحي مرحله اول و دوم (آماده‌سازي، شهرسازي و تاسيسات زيربنايي) فاز توسعه شهرك صنعتي خوي - 170 هكتار -
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی خوی - 170 هکتار -
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي خانم گلي -
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي دشت ساروق -
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي دشت باروق -
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي آجرلو -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است