شهرسازی و طراحی شهری - 36
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
 تهیه طرح های موضوعی و موضعی منتج از چشم انداز شهر کرج - طراحی شهری محدوده بهشت زهرا (س) تهران و تدوین رویکردهای توسعه محدوده بهشت زهرا (س) تهران -
تهیه طرح های اجرایی طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن شهر بندرعباس – بانک جهانی - [طراحي شهري و طراحي منظر فضاهاي باز عمومي و مجتمع هاي مسكوني عرصه 348 هكتاري مسكن مهر شهر جديد سهند [استان آذربایجان شرقی - راه اندازی دفتر خدمات نوسازی محله و مدیریت اجرای نوسازی در بافت فرسوده سلیمانی ، تیموری ، شبیری و جی شهر تهران – ۱۶۲ هکتار - طراحی یک نمونه حریم باغ در حریم شهر تهران - تهیه طرح جامع راهبردی ـ ساختاری منطقه ویژه تجاری بوشهر - راه اندازی دفتر خدمات نوسازی محله و مدیریت اجرای نوسازی در منطقه 17 شهرداری تهران - 51 هکتار - تهیه طرح جامع و تفصیلی دهکده گردشگری ساحلی در امتداد بلوار امام علی (ع) بوشهر - ز جانمایی سرویس های بهداشتی سطح شهر کرج- طراحی و ساماندهی یکپارچه جنگل های حاشیه اتوبان شهر جدید هشتگرد (ایجاد مراکز رفاهی، خدماتی، تفریحی، توریستی و کمپ ورزشی) با رویکرد - [تو توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی [استان البرز
طراحی تفصیلی مجموعه فرهنگی تفریحی گردشگری لیان بوشهر - [طراحی باغ ایرانی و دهکده توریستی همجوار رباط تاریخی فخر داود [استان خراسان رضوی - تهیه طرح ساماندهی و بهسازی پیاده راه بازارچه جوادیه در شهر تهران - [طراحی کارگاه های صنایع مزاحم شهری شهر جدید بینالود [استان خراسان رضوی - طراحی پارک های محله ای بندر بوشهر - تهیه طرح بازآفرینی محله سهرابیه شهر کرج - [طراحی زمین های مسکونی تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی سهند – 16 هکتار [استان آذربایجان شرقی -
طراحی ساماندهی و بهسازی میدان شهرک قائم – منطقه یک شهرداری تهران - تهیه طرح بهسازی محدوده مجاور راه آهن تهران - تبریز - [تهیه طرح مطالعاتی سیما و منظر شهری و حذف زوائد بصری محورهای شهدا و ملارد شهر فردیس [استان البرز - طراحی پیاده روها، پوشش گیاهی و سیستم آبیاری رفیوژ میانی و باغچه حاشیه ای جاده مخصوص کرج -
تدوین سند چشم انداز 20 ساله شهر کرج - تدوین برنامه راهبردی شهر و شهرداری مبتنی بر چشم انداز 20 ساله توسعه شهر شیراز - تدوین سند چشم انداز 20 ساله توسعه شهر کرمانشاه - تهیه سند چشم انداز 20 ساله شهر اراک - تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی 5 ساله توسعه شهر کرج - تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی 5 ساله توسعه شهر کرمانشاه - تهیه برنامه راهبردی – عملیاتی 5 ساله شهر اراک - تدوین طرح جامع و عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیام - [تهیه طرح جامع شهر جدید سهند [استان آذربایجان شرقی - [تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر اینچه برون [استان گلستان - [تهیه طرح جامع و تفصیلی عرصه 348 هکتاری مسکن مهر در شهر جدید سهند [استان آذربایجان شرقی - [تهیه طرح جامع و تفصيلي عرصه 80 هكتاري مسكن مهر شهر جديد سهند [استان آذربایجان شرقی - تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی مجتمع آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی و فن آوری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه – 120 هکتار - طرح جامع و تفصیلی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز - [تهیه طرح جامع و تفصیلی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا [استان قزوین -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است