مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - 24
توانمندسازی جوامع محلی
ساماندهی فضا و سکونتگاه ها
مطالعات توسعه روستایی
مطالعات راهبردی منطقه ای
[خدمات مطالعاتی و تسهیلگری برای اجرای طرح آسمان (آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) در شهرستان راور [استان کرمان - خدمات مطالعاتی و تسهیلگری برای اجرای طرح آسمان (آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) در شهرستان نهبندان [استان - خ خراسان جنوبی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در استان کرمانشاه -
 پروژه اسكان اقشار كم درآمد شهر بندرعباس – بانک جهانی -
[طرح تحقیقاتی تشکیلات اجرایی طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای (وزارت مسکن و شهرسازی -
[مطالعات شناسایی پتانسیل های مکانی جهت اسکان مجدد ساکنین و جابجایی تأسیسات داخلی مخزن سد سازبن (استان ایلام -
[مطالعات اجتماعي – اقتصادي و خسارت مخزن سد و نيروگاه برق آبي سيمره (استان ایلام -
[طرح مطالعاتی ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی شهرستان زهک (استان سیستان و بلوچستان -
[تهیه طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی بخش خانمیرزا شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری -
[تهیه طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رویکرد معیشت پایدار [استان کرمان - تهیه و تدوین شاخصهای ملی، منطقه ای و محلی توسعه پایدار روستایی - تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در استان کرمانشاه -
[تهیه طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده براساس رویکرد معیشت پایدار [استان کهگیلویه و بویر احمد -
... تهیه طرح های هادی روستایی در استان های لرستان، یزد، مازندران، بوشهر، قزوین، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و - تهیه طرح هادی روستاهای هدف گردشگری در استان های قزوین و بوشهر -
[تهیه طرح هادی شهر نوده خاندوز [استان گلستان -
 تدوین برنامه عملیات جامع بنادر ماهیگیری سواحل جنوبی و شمالی کشور - تدوین طرح جامع و عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیام - مطالعات طرح راهبردی – ساختاری منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو - تهیه برنامه آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد - تهیه برنامه آمایش استان لرستان -
– تدوین طرح استفاده چند منظوره از امکانات بندری، شناورهای صیادی و ظرفیت های جوامع صیادی با هدف ارتقاء بهره وری و وضعیت اقتصادی - اجتماعی دریای مازندران x
[مطالعات اقتصادی – اجتماعی منطقه نفتی اروندان [استان خوزستان -
[مطالعات اقتصادی – اجتماعی منطقه نفتی آزادگان [استان خوزستان -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است