استان قزوین - 13 طراحي مرحله اول و دوم (آماده‌سازي، شهرسازي و تاسيسات زيربنايي) شهرك صنعتي خصوصي مرواريد – بوئين‌زهرا - 100 هكتار -
تهیه طرح جامع و تفصیلی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا -
نقشه برداری سایت دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در مقیاس 1:200 - 20 هکتار -
EPC تهیه اسناد مناقصه احداث ساختمان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به صورت -
طراحي مرحله اول و دوم (آماده‌سازي، شهرسازي و تاسيسات زيربنايي) ناحيه صنعتي الموت – 10 هكتار -
تهیه طرح هادی روستای هدف گردشگری روستای اوان الموت شرقی -
تهیه طرح هادی روستای هدف گردشگری روستای وربن الموت شرقی -
تهیه طرح هادی روستای هدف گردشگری گرمارود الموت شرقی -
تهیه طرح هادی روستای یوزباشچای -
تهیه طرح هادی روستای رودک -
تهیه طرح هادی روستای حمید آباد -
تهیه طرح هادی روستای کمال آباد -
تهیه طرح بهسازی بافت با ارزش روستای تاکند -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است