استان خراسان شمالی - 4 تهیه طرح جامع توسعه گردشگری استان خراسان شمالی -
مطالعات توجیهی کسب و کار مجتمع های صنفی خدماتی شهرک فناوری آزاد (شفا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - 6.38 هکتار -
تهیه طرح مقدماتی معماری (فاز صفر) شهرک فناوری آزاد (شفا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - 6.38 هکتار -
طراحی فاز 1 و 2 شهرک فناوری آزاد (شفا) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - 6.38 هکتار -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است