مدیریت طرح - عاملیت چهارم - 6 [انجام خدمات مدیریت طرح سرمایه گذاری شهرداری بابل [استان مازندران -
مدیریت طرح، مشاوره و مذاکره با سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری مشهد -
[طراحی و مدیریت اجرای کارخانه و ساختمان اداری توربین ماشین خاورمیانه [استان البرز -
عاملیت چهارم در مدیریت اجرایی پروژه های مطالعاتی و پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران -
[مدیریت بر واگذاری مناطق نمونه گردشگری استان گیلان [20 منطقه -
مدیریت طرح سه پروژه مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری در جنوب استان کرمان -

 

.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است