شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) براساس قانون تجارت و به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. این شرکت با مشارکت اساتید دانشگاه، متخصصان و مهندسان برجسته در رشته های مختلف با هدف ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت طرح در پروژه های عمرانی، توسعه ای، آمایشی، تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده است. شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش(ساپ) در راستای ارتقاء کیفیت خدمات فنی خود از مشارکت و همکاری شرکتهای معتبر مهندسی داخلی و خارجی استفاده می نماید. شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) با بیش از یک دهه تجربه و با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 با رویکرد کنترل پروژه و کنترل کیفیت در جهت بهینه سازی زمان و کیفیت نتایج مطالعات، اقدام نموده است و از فن آوریهای روزآمد و آخرین نرم افزارها و دست آوردهای فنی تخصصی در به ثمر رساندن پروژه های خود استفاده می نماید. فعالیتهای این شرکت با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی بنابراستاندارد ISO14001:2004 در راستای حفظ محیط زیست صورت می گیرد.
 © شرکت سبز اندیش پایش