محوطه سازی و آماده سازی - 10 نظارت بر پروژه های محوطه سازی فاز 8 مسکن مهر شهر جدید پردیس – 480 هکتار -
کنترل نقشه ها و برآورد آماده سازی و محوطه سازی پروژه 10.000 واحدی فازهای 5 و 9 جدید مسکن مهر شهر جدید پردیس -
تهیه طرح محوطه سازی و حیاط سازی 27.000 واحد مسکونی در فاز 8 شهر جدید پردیس -
بازنگری و طراحی آماده سازی و محوطه سازی فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس -
[تهیه طرح آماده سازی عرصه 348 هکتاری مسکن مهر در شهر جدید سهند [استان آذربایجان شرقی -
[تهیه طرح آماده سازی محوطه بندر امیرآباد – 220 هکتار [استان مازندران -
[تهیه طرح آماده سازي عرصه 80 هكتاري مسكن مهر شهر جديد سهند [استان آذربایجان شرقی -
تهیه طرح آماده سازی دهکده گردشگری ساحلی در امتداد بلوار امام علی (ع) بوشهر - تهیه طرح آماده سازی 150 هکتاری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی پیام -
[تهیه طرح آماده سازی باغ منزل شهر جدید بینالود [استان خراسان رضوی -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است