استان کرمانشاه - 5 تدوین سند چشم انداز 20 ساله توسعه شهر کرمانشاه -
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در استان کرمانشاه -
تدوین برنامه راهبردی - عملیاتی 5 ساله توسعه شهر کرمانشاه -
مدیریت طرح سه پروژه مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری در جنوب استان کرمان -
تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی مجتمع آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی و فن آوری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه - 120 هکتار -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است