استان کرمان - 5 تهیه طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج براساس رویکرد معیشت پایدار - خدمات مطالعاتی و تسهیلگری برای اجرای طرح آسمان (آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) در شهرستان راور -
پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در شرکت سنگ آهن گل گهر -
،تهیه نقشه ازبیلت تأسیسات مدفون در سایت شرکت سنگ آهن گل گهر - 100 کیلومتر در محدوده 250 هکتار - شبکه آب، شبکه فاضلاب، شبکه گاز - شبکه فیبر نوری، شبکه آتشنشانی، شبکه کابل های برق مدفون -
برای کارکنان شرکت سنگ آهن گل گهر به مدت 70 ساعت GIS برگزاری دوره آموزش -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است