استان آذربایجان شرقی - 15 تهیه طرح جامع شهر جدید سهند با جمعیت پذیری تا پانصد هزار نفر - تهیه طرح جامع مدیریت پسماند تبریز و شهرها و روستاهای اطراف -
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تله کابین مجتمع تفریحی ـ جنگلی عون بن علی تبریز -
تهیه طرح جامع و تفصیلی عرصه 348 هکتاری مسکن مهر در شهر جدید سهند -
تهیه طرح آماده سازی عرصه 348 هکتاری مسکن مهر در شهر جدید سهند -
نظارت عالیه و کارگاهی طرح آماده سازی عرصه 348 هکتاری مسکن مهر شهر جدید سهند -
طراحي شهري و طراحي منظر فضاهاي باز عمومي و مجتمع هاي مسكوني عرصه 348 هكتاري مسكن مهر شهر جديد سهند -
تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری قلعه دره سی شهرستان کلیبر -
مسیریابی و تهیه طرح توجیه اقتصادی تله کابین کلیبر -
ارزیابی زیست محیطی محور راه آهن بستان آباد - سراب - اردبیل -
ارزيابي اثرات زیست محیطی طرح افزايش ظرفیت محور راه آهن تهران ـ ميانه -
تهیه طرح جامع و تفصيلي عرصه 80 هكتاري مسكن مهر شهر جديد سهند -
تهیه طرح آماده سازي عرصه 80 هكتاري مسكن مهر شهر جديد سهند -
بازنگری طرح جامع شهر جدید سهند -
طراحی زمین های مسکونی مورد نیاز دانشگاه صنعتی سهند - 16 هکتار -
.تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت متعلق به شرکت سبز اندیش پایش (ساپ) است