شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) موفق به احراز شرایط لازم و کسب صلاحیت برای انجام خدمات مشاوره به شرح زیر شده است: - پایه یک تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - پایه دو تخصص شهرسازی
- پایه دو تخصص طراحی شهری
- پایه دو تخصص محیط زیست
- پایه دو تخصص بندرسازی و سازه های دریایی - پایه دو تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ... - پایه سه تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
- پایه سه تخصص سازه - پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی
- پایه سه تخصص تأسیسات آب و فاضلاب - پایه سه تخصص کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری این مشاور همچنین عضو انجمن های تخصصی زیر است:
انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران انجمن مدیریت پروژه ایران انجمن مهندسی ارزش ایران
شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) با پیروی از خط مشی خود موفق به کسب گواهینامه های زیر شده است:
 © شرکت سبز اندیش پایش